Reklama

O Izbie:

2008-10-06 [20:40:32]

Główne cele i zadania Izby…

Główne cele i zadania Izby…

Zasadniczymi funkcjami  Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości są sprawy z zakresu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych organizacji rzemieślniczych i ich członków wobec organów administracji i instytucji państwowych oraz gospodarczych, udzielanie tym organizacjom pomocy instruktażowo - doradczej, koordynacja ich poczynań grupowych, a także prowadzenia spraw dotyczących kwalifikacji i uprawnień rzemieślniczych.

Zadaniami Izby w szczególności są następujące sprawy:

1.      Wszechstronna pomoc zrzeszonym organizacjom oraz ich członkom w realizacji ich zadań statutowych,

2.      Badanie i ocena sytuacji rzemiosła w zakresie możliwości rozwoju, stanu i kondycji zakładów rzemieślniczych, dokonywanie w tym zakresie analiz, planów i programów,

3.      Organizowanie działalności marketingowej, prowadzenie banku danych o wyrobach i usługach oraz doradztwa, promocji gospodarczej, kształcenia i doskonalenia zawodowego

4.      Udzielanie członkom pomocy instruktażowo - doradczej, zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym oraz finansowo - księgowym; organizowanie kursów, seminariów i szkoleń,

5.      Nawiązywanie współpracy z zagranicą oraz inicjowanie i organizowanie promocji eksportowej,

6.      Inicjowanie, organizowanie oraz udzielanie pomocy w urządzaniu wystaw, giełd, wzorcowni, jak również w uczestnictwie w targach i pokazach oraz promowanie wyrobów rzemiosła,

7.      Wyszukiwanie i inicjowanie korzystnych dla rzemiosła porozumień gospodarczych oraz obsługa tych porozumień,

8.      Przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników

9.      Inicjowanie, propagowanie i pomoc w rozwoju rzemieślniczego postępu technicznego, innowacyjności i wynalazczości oraz oddziaływanie na poprawę jakości wyrobów i usług rzemieślniczych,

10.    Organizowanie i obsługa rzeczoznawstwa rzemieślniczego.