Reklama

Strona główna:

2020-12-30 [10:22:53]

Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

 

Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

 

Od 1 października br. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe są dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązana mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze w CEIDG

Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski po 1 października 2020 r. zostaną automatycznie objęci tym ustawowym rozwiązaniem. Z kolei w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października br., informacja w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacji rzemieślniczych jest dokonywana wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o wpis w CEIDG.

Tryb postępowania i nowe dane w CEIDG

Przedsiębiorcy przystępujący do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego po 1 października br. są zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG. Na tej podstawie izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego dopisze informacje o posiadanych kwalifikacjach na stronie CEIDG.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali kwalifikacje zawodowe przed 1 października br. uzyskanie wpisu w CEIDG będzie obywało się na wniosek. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej z wnioskiem o zamieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych.

Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy są zamieszczone takie dane, jak:

  • data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),
  • nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,
  • tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,
  • nazwa zawodu,
  • symbol cyfrowy zawodu,
  • data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

 

 

czytaj więcej »
2020-12-22 [09:14:55]

Boże Narodzenie

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Państwu, chwil wypełnionych radością
i miłością, niosących spokój i odpoczynek,
by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna
świąteczna atmosfera.
Wielu budujących myśli, energii potrzebnej
do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów
oraz wspaniałego 2021 Nowego Roku, 

czytaj więcej »
2020-11-26 [08:08:58]

Od w30 listopada 2020 r. uczniowie wracają na naukę do pracodawców

 

UWAGA !  od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami wracają

na naukę do pracodawców - rzemieślników.

 

Szanowni Państwo,

 

Związek Rzemiosła Polskiego  - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie  MEiN 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r  - opublikowano informacje dotyczące wydłużenia okresu nauki zdalnej w szkołach  do 3 stycznia 2021 r.

 

Stacjonarne funkcjonowanie jednostek systemu oświaty szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza wyjątkami.

Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe:

 

1)      zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.2)

2)      mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

3)      uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 Podstawy prawne:

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nowelizacja​_rozporządzenia​_30b.docx 0.04MB
rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nowelizacja​_rozporządzenia​_30b​_-​_uzasadnienie.docx 0.02MB

 

Tekst rozporządzenia nie zawiera podpisu ministra, jednakże fakt opublikowania na stronie publicznej informacji  potwierdza podjęte już decyzje w przedmiotowej sprawie.

 

 

czytaj więcej »
2020-11-05 [10:05:02]

ZUS - ważne informacje

 

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej www.zus.pl opublikowaliśmy ważne informacje na temat dokumentowania kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

 

Link do artykułu:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/3648067

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Monika Willmann

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Bielsku-Białej

Wydział Organizacji i Analiz

ul. Krasińskiego 34,36

43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

czytaj więcej »
2020-10-19 [09:43:07]

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW - EPIDEMIA

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U 2020 poz.1758), a także z występującym zagrożeniem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 - od dn. 19 października br. do odwołania Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej zawiesza przyjmowanie interesantów w siedzibie ZRP, ul. Miodowa 14 w Warszawie.

 

Dokumenty przeznaczone do legalizacji należy przesłać pocztą. W tym przypadku niezbędne jest dołączenie następujących załączników: wypełniony wniosek o legalizacje/ uwierzytelnienie; koperta z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem o wartości właściwej dla rodzaju przesyłki; kopia przelewu opłaty za legalizację w wysokości 26,00 zł. (od dokumentu). 

 

 

czytaj więcej »
2020-10-16 [13:14:58]

UWAGA KOMUNIKAT KORONAWIRUS

 

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych - one zaczną obowiązywać od 19 października.

Komunikat https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

 

 

 

 

czytaj więcej »
2020-10-01 [14:19:39]

UWAGA! Od 01.10.2020 r. wpisywanie kwalifikacji do CEIDG

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 października 2020 roku Izby Rzemieślnicze otrzymały nowe zadanie polegające na możliwości wpisywania tytułów czeladnika i mistrza do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Rzemiosło jest pierwszą i jedyną, do tej pory organizacją, która przyjęła do swych zadań przekazywanie do CEIDG informacji o kwalifikacjach zawodowych uzyskanych przez rzemieślników przedsiębiorców.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o wpis posiadanych kwalifikacji  mistrza lub czeladnika CEIDG.


 

czytaj więcej »