Reklama

Strona główna:

2017-12-01 [09:02:43]

UWAGA e składka zmiany od 1 stycznia 2018

 

Szanowni Państwo

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej przypomina, że z dniem 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Najważniejsze dla pracodawców zmiany dotyczą:

1)    sposobu opłacania składek (tzw. e-składka),

2)    wprowadzenie elektronicznych zwolnienia lekarskie (tzw. e-zwolnienie)

3)    sposobu radzenia sobie z długiem w ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi szeroką akcję informacyjną odnośnie zmian, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018. - od którego to momentu,  składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane, wyłącznie w formie elektronicznej.

Ponadto wpłaty do ZUS będą dokonywane na jedno konto, a nie jak do tej pory na kilka, a podziału wpłaty na poszczególne części, będzie dokonywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzieląc ją odpowiednio na określone fundusze tj.

  • emerytalno-rentowy,
  • chorobowy,
  • wypadkowy,
  • składkę zdrowotną.

Należy podkreślić, że inne kwalifikowanie dokonanej wpłaty tzn. wpłata składki w pierwszej kolejności będzie rozksięgowana  na uregulowanie ewentualnych zaległości wobec FUS, a dopiero to co zostanie będzie przekazywane na bieżąco do określonych funduszy.

Takie podejście implikuje poważne konsekwencje dla ubezpieczonego, zwłaszcza osób ze stosunku pracy (pracowników), bowiem może zaistnieć sytuacja, że nie będziemy mieli opłaconych bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż w pierwszej kolejności wpłaty pokryją zaległości, co oznacza np. brak opłaconej składki chorobowej lub zdrowotnej. 

Dlatego też tak ważnej jest, aby przedsiębiorca do końca bieżącego roku uregulował wszystkie należności wobec ZUS.

Należy przypomnieć, że w przypadku, kiedy opłacający składki  nie może jednorazowo uregulować zaległości,  powinien jak najszybciej wystąpić o tzw. ugodę ratalną (wzór wniosku jest zamieszczany na stronach ZUS).

Na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w specjalnych zakładkach dostępne są informacje dotyczące wprowadzanych w 2018 roku zmian oraz szkoleń proponowanych przez ekspertów ZUS.,

 

 

 

czytaj więcej »
drukuj
2016-05-05 [13:42:25]

PLAKATY

Załączniki:

2013-04-19 [09:54:51]

Powołanie Komisji Egzaminacyjnych

Prezydium Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na swoim posiedzeniu  w dniu  08 kwietnia 2013r.  powołało niżej wymienione komisje  egzaminacyjne na okres kadencji od  08 .04. 2013 r.     do  08. 04. 2018 r.  tj. 5 – ciu lat. (Uchwały nr 15, 16 i 17/P/2013)

 

Prezydium Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na swoim posiedzeniu  w dniu  08 kwietnia 2014r.  powołało niżej wymienione komisje  egzaminacyjne na okres kadencji od  08.04.2014 r.   do  08. 04. 2018 r.  tj. 4  lat. (Uchawały nr 4,5/P/2014)

czytaj więcej »

Izba-Rzemie__lnicza - 160x115

         Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej  jest organizacją samorządową o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszającą na zasadach dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organizacje.

 

 

2013-01-24 [11:43:08]

Jesteśmy na facebooku

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowo powstałego profilu Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  na portalu społecznościowym facebook.

czytaj więcej »