Reklama

O Izbie:

2008-10-06 [20:00:38]

O Izbie ...

         Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej  jest organizacją samorządową o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszającą na zasadach dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organizacje.

       Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej  jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i współpracuje z pozostałymi krajowymi Izbami Rzemieślniczymi. Współpraca między izbami umożliwia wymianę doświadczeń, podejmowanie wspólnych działań w zakresie szkolenia zawodowego i promocji zakładów rzemieślniczych oraz wspólne występowanie w sprawach ważnych dla środowiska rzemieślniczego.

Współpracujemy także z lokalnymi organizacjami samorządu gospodarczego oraz jednostkami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.


Reprezentujemy interesy rzemiosła i zrzeszonych organizacji, uczestniczy w pracach nad przygotowaniem rozwiązań prawnych dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 


Aktualnie Izba zrzesza 10 cechów i 5 spółdzielni rzemieślniczych.

Do zadań statutowych izby należy:

- rozwijanie działalności społeczno-gospodarczej rzemiosła,

- udzielanie wszechstronnej pomocy zrzeszonym organizacjom,

- reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej,

- wyrażanie opinii o sytuacji rzemiosła,

- prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów  kwalifikacyjnych,

- tworzenie warunków sprzyjających działalności marketingowej i promocji,

- działania na rzecz ochrony rzemiosła.

 

Izba realizuje swoje działania poprzez:

- świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego,

- organizację udziału zakładów rzemieślniczych w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą,

- pomoc w propagowaniu ofert handlowych i usługowych zakładów rzemieślniczych,

- organizowanie udziału rzemiosła w krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach,

- organizowanie kursów  doskonalących w zawodzie, szkoleń i seminariów,

- przeprowadzanie egzaminów i potwierdzania kwalifikacji zawodowych na tytuł czeladnika i  mistrza w 47 rzemiosłach.