Reklama

Nauka zawodu:

2016-05-13 [12:58:42]

• Korzyści wynikające z bycia pracownikiem młodocianym:

 • Korzyści wynikające z bycia pracownikiem młodocianym:
 • Miesięczne wynagrodzenie,
 • Staż pracy zaliczający się do przyszłej emerytury,
 • Korzystanie z praktyk w krajach Unii Europejskiej,
 • Nauka zawodu pod opieką mistrza/fachowca,
 • Nauka w rzeczywistym środowisku pracy,     
 • Możliwość uzyskanie tytułu czeladnika po 3 letniej nauce,
 • Gwarancja zatrudnienia po zakończeniu nauki,
 • Po kolejnych 3 latach pracy w zawodzie możliwość uzyskania tytułu mistrza,
 • Zdobycie niezbędnych kompetencji i kwalifikacji do założenia własnej firmy,
 • Możliwość uzyskania średniego wykształcenia poprzez kontynuację nauki
  w liceum ogólnokształcącym (nauka rozpoczyna się od II kasy).

 

czytaj więcej »