Reklama

Aktualności:

drukuj
2020-11-30 [09:47:02]

nakaz zasłaniania ust i nosa na terenie firmy obowiązuje od 26.11.br.

 

Od soboty obowiązuje rozporządzenie rządu, według którego wszyscy pracownicy zobowiązani są prawnie do zasłaniania ust i nosa na terenie firmy, dotąd nakaz ten obowiązywał tylko tych, którzy mają kontakt z klientem lub interesantem.

Rozporządzenie, które weszło w życie 26 listopada wprowadza nakaz dla wszystkich pracowników, w pomieszczeniach gdzie przebywa więcej niż jedna osoba, i daje teraz zgodnie z prawem możliwość nakazania pracownikowi założenia maseczki.

 

Podstawa prawna
§ 25 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110,284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa:
c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym - za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.