Reklama

Egzaminy:

2016-01-07 [12:18:18]

KOMISJE EGZAMINACYJNE

Powołanie  Komisji  Egzaminacyjnych  przeprowadzających egzaminy: czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.

 

 

Prezydium Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na swoim posiedzeniu  w dniu  08 kwietnia 2013r.  powołało niżej wymienione komisje  egzaminacyjne na okres kadencji od  08 .04. 2013 r.     do  08. 04. 2018 r.  tj. 5 - ciu lat. (Uchawały nr 15, 16 i 17/P/2013)

 

Prezydium Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na swoim posiedzeniu  w dniu  08 kwietnia 2014r.  powołało niżej wymienione komisje  egzaminacyjne na okres kadencji od  08.04.2014 do  08. 04. 2018 r.  tj. 4  lat. (Uchawały nr 4,5/P/2014)

 

 

 

 

Podstawa prawna : 

 

- Statut  Izby § 22 pkt. 8   oraz

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z  dnia 10.10.2012 r., poz. 1117).

 

 WYKAZ  KOMISJI  PRZEPROWADZAJĄCYCH EGZAMINY CZELADNICZE                    

I EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE 


1.       BETONIARZ  - 711401

2.       BETONIARZ  ZBROJARZ - 711402

3.       BLACHARZ - 721301

4.       BLACHARZ SAMOCHODOWY  -  721306

5.       BRUKARZ  -  711601

6.       CHOLEWKARZ - 753601

7.       CIEŚLA - 711501

8.       CUKIERNIK - 751201

9.       DEKARZ - 712101

10.   ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 741203

11.   ELEKTROMECHANIK URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH - 741205

12.   ELEKTROMECHANIK SPRZĘTU GOSPODARTWA DOMOWEGO -  

          741204

13.   ELEKTOMECHANIK - 741201

14.   ELEKTRYK - 741103

15.   FRYZJER - 514101

16.   FOTOGRAF - 343101

17.   GLAZURNIK - 712202

18.   KAMIENIARZ - 711301

19.   KOMINIARZ - 713303

20.   KRAWIEC - 753105

21.   LAKIERNIK - 713201

22.   LAKIERNIK SAMOCHODOWY - 713203

23.   MALARZ TAPECIARZ - 713101

24.   MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 7231

25.   MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH - 712401

26.   MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH - 712604

27.   MONTER INSTALACJI GAZOWYCH - 712603

28.   MONTER SIECI GAZOWYCH - 712610

29.   MONTER SIECI CIEPLNYCH - 711608

30.   MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ - 712616

31.   MONTER SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH - 712612

32.   MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W

         BUDOWNICTWIE - 712905

33.   MURARZ - 711202

34.   MURARZ - TYNKARZ - 711204

35.   OBUWNIK ORTOPEDYCZNY - 753604

36.   OBUWNIK - 753602

37.   OBUWNIK MIAROWY - 753603

38.   OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - 722307

39.   PARKIECIARZ - 712203

40.   PIEKARZ - 751204

41.   POSADZKARZ - 712204

42.   RZEŹNIK WĘDLINIARZ - 751105

43.   STOLARZ - 752205

44.   STOLARZ MEBLOWY - 752208

45.   STOLARZ BUDOWLANY - 711503

46.   TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

          712904

47.   WĘDLINIARZ - 751107

48.  MONTER ELEKTRONIK  - 742102

49.  MONTER ELEKTRONIK URZĄDZEŃ RADIOWO-TELEWIZYJNYCH  - 742112

50.  ŚLUSARZ  - 722204

51.  MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ  - 723310

52.  TAPICER  - 753402

53.  KUŚNIERZ  - 753106

54.  ZŁOTNIK - JUBILER - 7313055

55.  ZDUN - 711203

56.  KALETNIK - 744202

57.  KUCHARZ  -  512001

58.  KOSMETYCZKA - 514103

59.  WIZAŻYSTKA  -  514108

 

 

WYKAZ  KOMISJI  PRZEPROWADZAJĄCYCH EGZAMINY MISTRZOWSKIE

 


1.       BETONIARZ  - 711401

2.       BETONIARZ  ZBROJARZ - 711402

3.       BLACHARZ - 721301

4.       BLACHARZ SAMOCHODOWY  -  721306

5.       BRUKARZ  -  711601

6.       CHOLEWKARZ - 753601

7.       CIEŚLA - 711501

8.       CUKIERNIK - 751201

9.       DEKARZ - 712101

10.   ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 741203

11.   ELEKTROMECHANIK URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH - 741205

12.   ELEKTROMECHANIK SPRZĘTU GOSPODARTWA DOMOWEGO

           741204

13.   ELEKTOMECHANIK - 741201

14.   ELEKTRYK - 741103

15.   FRYZJER - 514101

16.   FOTOGRAF - 343101

17.   GLAZURNIK - 712202

18.   KAMIENIARZ - 711301

19.   KOMINIARZ - 713303

20.   KRAWIEC - 753105

21.   LAKIERNIK - 713201

22.   LAKIERNIK SAMOCHODOWY - 713203

23.   MALARZ TAPECIARZ - 713101

24.   MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 7231

25.   MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH - 712401

26.   MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH - 712604

27.   MONTER INSTALACJI GAZOWYCH - 712603

28.   MONTER SIECI GAZOWYCH - 712610

29.   MONTER SIECI CIEPLNYCH - 711608

30.   MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ - 712616

31.   MONTER SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH - 712612

32.   MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W

           BUDOWNICTWIE - 712905

33.   MURARZ - 711202

34.   MURARZ - TYNKARZ - 711204

35.   OBUWNIK ORTOPEDYCZNY - 753604

36.   OBUWNIK - 753602

37.   OBUWNIK MIAROWY - 753603

38.   OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - 722307

39.   PARKIECIARZ - 712203

40.   PIEKARZ - 751204

41.   POSADZKARZ - 712204

42.   RZEŹNIK WĘDLINIARZ - 751105

43.   STOLARZ - 752205

44.   STOLARZ MEBLOWY - 752208

45.   STOLARZ BUDOWLANY - 711503

46.   TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

           - 712904

47.   WĘDLINIARZ - 751107

48.  MONTER ELEKTRONIK  - 742102

49.  MONTER ELEKTRONIK URZĄDZEŃ RADIOWO-TELEWIZYJNYCH  - 742112

50.  ŚLUSARZ  - 722204

51.  MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ  - 723310

52.  TAPICER  - 753402

53.  KUŚNIERZ  - 753106

54.  ZŁOTNIK - JUBILER - 7313055

55.  ZDUN - 711203

56.  KALETNIK - 744202

57.  KUCHARZ  -  512001

58. KOSMETYCZKA - 514103

59. WIZAŻYSTKA - 514108


 

 

czytaj więcej »
2013-01-29 [14:10:57]

Warunki dopuszczenia do egzaminu

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,

przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

 

czytaj więcej »
2013-01-23 [13:00:22]

Opis procedury wydawania duplikatów

Opis procedury wydawania duplikatów świadectw i dyplomów

czytaj więcej »
2013-01-23 [12:33:20]

Informacja o załącznikach do egzaminów

Informacja o załącznikach do egzaminów

czytaj więcej »
2013-01-21 [09:01:54]

EUROPASS Suplement do Świadectwa Czeladniczego i Dyplomu Mistrzowskiego

Europass  - Suplement do Świadectwa Czeladniczego 

Europass  - Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego

czytaj więcej »
2013-01-16 [13:34:52]

Wykaz standardów egzaminacyjnych

Standardy egzaminacyjne

1. Uchwała nr 8 Zarządu ZRP w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła.

2. Wykaz standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła

http://www.zrp.pl/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87ZRP/O%C5%9Bwiatazawodowa/Egzaminy/Standardyegzaminacyjne/Wykazstandard%C3%B3wegzaminacyjnych/tabid/288/language/pl-PL/Default.aspx

czytaj więcej »
2013-01-07 [14:03:55]

Część pisemna egzaminu czeladniczego – wersja demonstracyjna

Część pisemna egzaminu czeladniczego –  wersja demonstracyjna

czytaj więcej »
następna strona