Reklama

Egzaminy:

2018-04-13 [09:17:14]

WYKAZ KOMISJI EGZAMINACYJNYCH 2018 -2023

 

           Prezydium  Beskidzkiej  Izby  Rzemiosła  i   Przedsiębiorczości  w  Bielsku-Białej   powołało   

Komisje Egzaminacyjne Czeladnicze i Mistrzowskie w  niżej wymienionych zawodach.

 Na okres 5-letniej  kadencji 2018 - 2023 r. 

Podstawa prawna : 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z  dnia 13.01.2017 r. z późniejszymi zmianami 

poz. 89 i poz. 1607 ).

 

WYKAZ  KOMISJI

 

 1. BIOENERGOTERAPEUTA -   323002
 2. BETONIARZ  - 711401
 3. BETONIARZ  ZBROJARZ - 711402
 4. BLACHARZ - 721301
 5. BLACHARZ SAMOCHODOWY  -  721306
 6. BRUKARZ  -  711601
 7. CIEŚLA - 711501
 8. CUKIERNIK - 751201
 9. DEKARZ - 712101
 10. ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 741203
 11. ELEKTROMECHANIK URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH - 741205
 12. ELEKTROMECHANIK SPRZĘTU GOSPODARTWA DOMOWEGO - 741204
 13. ELEKTOMECHANIK - 741201
 14. ELEKTRYK - 741103
 15. ELEKTRONIK -742117
 16. FRYZJER - 514101
 17. FOTOGRAF - 343101
 18. GLAZURNIK - 712202
 19. KAMIENIARZ - 711301
 20. KOMINIARZ - 713303
 21. KRAWIEC - 753105
 22. KUCHARZ - 512001
 23. LAKIERNIK - 713201
 24. LAKIERNIK SAMOCHODOWY - 713203
 25. MALARZ TAPECIARZ - 713101
 26. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 7231
 27. MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH - 712401
 28. MONTER INSTALACJI GAZOWYCH - 712603
 29. MONTER SIECI GAZOWYCH - 712610
 30. MONTER SIECI CIEPLNYCH - 711608
 31. MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH  - 712616
 32. MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH --712604
 33. MONTER SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH - 712612
 34. MONTER SIECI I  INSTALACJI SANITARNYCH -712618
 35. MONTER ELEKTRONIK - 742102
 36. MONTER ELEKTRONIK URZĄDZEŃ RADIOWO TELEWIZYJNYCH - 742112
 37. MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - 712905
 38. MURARZ - 711202
 39. MURARZ - TYNKARZ - 711204
 40. MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ -723310
 41. OBUWNIK ORTOPEDYCZNY - 753604
 42. OBUWNIK - 753602
 43. OBUWNIK MIAROWY - 753603
 44. OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - 722307
 45. PIEKARZ - 751204
 46. POSADZKARZ - 712204
 47. RZEŹNIK WĘDLINIARZ - 751105
 48. STOLARZ - 752205
 49. STOLARZ MEBLOWY - 752208
 50. STOLARZ BUDOWLANY - 711503
 51. ŚLUSARZ - 722204
 52. TAPICER - 753402
 53. TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - 712904
 54. WĘDLINIARZ - 751107
 55. ZDUN -711203

 

 

czytaj więcej »
2013-01-23 [13:00:22]

Opis procedury wydawania duplikatów

Opis procedury wydawania duplikatów świadectw i dyplomów

czytaj więcej »
2013-01-23 [12:33:20]

Informacja o załącznikach do egzaminów

Informacja o załącznikach do egzaminów

czytaj więcej »
2013-01-21 [09:01:54]

EUROPASS Suplement do Świadectwa Czeladniczego i Dyplomu Mistrzowskiego

Europass  - Suplement do Świadectwa Czeladniczego 

Europass  - Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego

czytaj więcej »
2013-01-16 [13:34:52]

Wykaz standardów egzaminacyjnych

Standardy egzaminacyjne

1. Uchwała nr 8 Zarządu ZRP w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła.

2. Wykaz standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła

http://www.zrp.pl/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87ZRP/O%C5%9Bwiatazawodowa/Egzaminy/Standardyegzaminacyjne/Wykazstandard%C3%B3wegzaminacyjnych/tabid/288/language/pl-PL/Default.aspx

czytaj więcej »
2013-01-07 [14:03:55]

Część pisemna egzaminu czeladniczego – wersja demonstracyjna

Część pisemna egzaminu czeladniczego –  wersja demonstracyjna

czytaj więcej »
następna strona