Reklama

Cennik:

2018-01-19 [12:19:45]

STAWKI OPŁAT ZA EGZAMINY w 2019 roku

W 2019 roku - podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota

5 071,25 zł. (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2019 r.) i wynoszą:
egzamin mistrzowski 1521,37 zł, egzamin czeladniczy 760,68 zł, egzamin sprawdzający 253,56 zł.

Stawki opłat za egzaminy w 2019 roku, stosując zasady zaokrąglania:
 egzamin mistrzowski - 1 521 zł
 egzamin czeladniczy - 761 zł
 egzamin sprawdzający - 254 zł.

Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

czytaj więcej »
2015-12-10 [11:46:07]

inne opłaty

                   

W przypadku nieusprawiedliwionej obecności na egzaminie czeladniczym, mistrzowskim i sprawdzającym (praktycznym i teoretycznym), naliczona jest opłata  w wysokości  230 złotych. Usprawiedliwienie nieobecności jest możliwe po przedstawieniu: zaświadczenia od lekarza,  zwolnienia L-4 lub innego ważnego zdarzenia losowego.

 

 

INNE  OPŁATY :

 

  • Opłata za odbiór dokumentów po upływie 6 m-cy od daty

             zdania egzaminu                                                                             -            60,-

 

  • Przedłużenie umowy:                                                                       -           60,-

 

  • Skrócenie umowy :                                                                           -            60,-

 

  • duplikat dyplomu lub świadectwa                                                   -           26,-

 

  • duplikat zaświadczenia ukończenia kursu                                      -           26,-

 

  • duplikat zaświadczenia o złożeniu egzaminu                                  -           26,-

 

  • za wystawienie innych zaświadczeń                                                  -          26,-

 

 

Dyplomy ozdobne:

 

a) czeladniczy                                                120,-

b) mistrzowski                                               150,-

 

Dyplomy ozdobne na starodruku                150,-

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

czytaj więcej »