Reklama

Cennik:

2018-01-19 [12:19:45]

STAWKI OPŁAT ZA EGZAMINY w 2021 roku

Prezes GUS komunikatem z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie średniorocznego wskażnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. ogłosił wzrost cen o 3,4% .

Biorąc powyższe pod uwagę - podane w ustawie  stawki za egzamin podlegają waloryzacji:

STAWKI OPŁAT ZA EGZAMINY W 2021 ROKU wynoszą:

EGZAMIN  MISTRZOWSKI - 1480,90 zł

EGZAMIN CZELADNICZY - 740,44 zł 

EGZAMIN  SPRAWDZAJĄCY  - 264,44 zł 

 

czytaj więcej »
2015-12-10 [11:46:07]

inne opłaty

                   

W przypadku nieusprawiedliwionej obecności na egzaminie czeladniczym, mistrzowskim i sprawdzającym (praktycznym i teoretycznym), naliczona jest opłata  w wysokości  230 złotych. Usprawiedliwienie nieobecności jest możliwe po przedstawieniu: zaświadczenia od lekarza,  zwolnienia L-4 lub innego ważnego zdarzenia losowego.

 

 

INNE  OPŁATY :

 

  • Opłata za odbiór dokumentów po upływie 3 m-cy od daty

             zdania egzaminu                                                                             -            90,-

 

  • Przedłużenie umowy:                                                                       -           60,-

 

  • Skrócenie umowy :                                                                           -            60,-

 

  • duplikat dyplomu lub świadectwa                                                   -           26,-

 

  • duplikat zaświadczenia ukończenia kursu                                      -           26,-

 

  • duplikat zaświadczenia o złożeniu egzaminu                                  -           26,-

 

  • za wystawienie innych zaświadczeń                                                  -          26,-

 

 

Dyplomy ozdobne:

 

a) czeladniczy                                                120,-

b) mistrzowski                                               150,-

 

Dyplomy ozdobne na starodruku                150,-

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

czytaj więcej »