Reklama

Akty prawne:

2020-01-23 [10:18:18]

PROCEDURA LEGALIZACJI dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za gran

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami w procedurze potwierdzania dokumentów dokonywanych przez Referat ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Związek Rzemiosła Polskiego Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przesyła zweryfikowaną informację nt. legalizacji/uwierzytelniania świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego, wydawanych przez izby rzemieślnicze. Podstawa prawna - par. 31 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz.89, 1607, 2468).

 

Pełna informacja - w załączniku.

 

czytaj więcej »
2017-01-16 [14:22:30]

Roporządzenie MEN w sprawie egzaminów

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/89/1

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/89/1

czytaj więcej »
2014-01-10 [09:25:46]

rozporządzenie w/s refundowania ze środków FP wynagrodzeń młodocianym

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

z dnia 19 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy

wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 

czytaj więcej »
2013-02-06 [12:39:54]

pracownicy młodociani - podstawy prawne - wszystkie

wszystkie przepisy  regulujące zatrudnianie pracowników młodocianych – internetowy system aktów prawnych

 

http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasM&passName=młodociani

czytaj więcej »
2013-02-06 [12:02:45]

Rozporządzenie MEN z 9.08.2012 ws. przygotowania zaw. młodocianych

Dz.U. 2012  z dnia 30 sierpnia 2012r.  poz. 980

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000980

 

czytaj więcej »
2013-02-06 [11:30:50]

Rozporządzenie MEN z 23.12.2011 ws. klasyfikacji zawodów szkolnych

R O Z P O R ZĄ D Z E N I E

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Dz.U. z dnia  3 stycznia 2012 r.

Pozycja 7

 

http://bip.men.gov.pl/images/stories/klasyfikacja_zawodow.pdf

czytaj więcej »
2013-02-06 [11:25:15]

Rozporządzenie MEN z 7.02.2012 ws. podstawy programowej

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 7 lutego 2012 r.

w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

 

http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/PPKZ_rozporzdzenie_7-02-2012.pdf

 

Załącznik

do rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 7 lutego 2012 r.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

 

http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/podstawa%20programowa%20ksztacenia%20w%20zawodach%20-%20zacznik%207-02-2012.pdf

czytaj więcej »
2013-02-06 [11:07:00]

Rozporządzenie MEN z dnia 11.01.2012 ws.kształcenia ustawicznego

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych   DZU z dnia 17.02.2012 poz 186

 

http://www.oke.wroc.pl/images/library/File/pdfy/prawo/prawo12b.pdf

czytaj więcej »
następna strona