Reklama

Aktualności:

2020-10-16 [19:03:28]

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych - zmiany w fun

 

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych - zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

16.10.2020

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym - w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

 

 

czytaj więcej »
2020-10-02 [11:22:54]

Kwalifikacje zawodowe w CEIDG

 

Związek Rzemiosła Polskiego z ogromną satysfakcją informuje, że od 1 października br. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe, będą dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązana skorzystają zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.

 

czytaj więcej »
2020-04-30 [13:39:21]

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Materiały dla uczniów - polecamy!

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Repozytorium składa się z 169 kursów on-line do kształcenia zawodowego opracowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie".

https://kno.ore.edu.pl/index.php 

 

 

czytaj więcej »
poprzednia strona